Select Page

Djetlići (Picidae) – porijeklo ptica je iz reda djetlovki (Piciformes); šumske ptice koje snažnim, kao dlijeto ravnim kljunom, kljuju po drveću te dugim ljepljivim jezikom izvlače ličinke i kukce koji žive pod korom. Rep s tvrdim perima služi im pri penjanju uz stablo. Drugi i treći prst okrenuti su naprijed, a prvi i četvrti natrag. Gnijezde se u šupljinama drveća; mladi su čučavci. Žive u umjerenoj i tropskoj zoni svih kontinenata osim Australije. Stanarice su naših šuma: zelena i siva žuna (Picus viridis i Picus canus), veliki djetlić (Picoides major), crvenoglavi djetlić (Picoides medius), mali djetlić (Picoides minor), planinski djetlić (Picoides leucotos), crna žuna (Dryocopus martius) i troprsti djetlić (Picoides tridactylus).